Diensten

Medumed Indicatie Advies Bureau

Vindt u het ook lastig om het indicatieproces voor het vaststellen van de zorgmomenten te beschrijven aan de hand van een van de classificatiemodellen Omaha of Nanda?

Medumed Advies heeft sinds 2015 ervaring in het verzorgen van de leergang Vakbekwaam Indiceren en biedt deze training aan in twee studiedagen. Tevens kunnen wij bemiddelen in het vinden van een gekwalificeerd Wijkverpleegkundige die voor uw zorgbureau en zorgvragers een indicatierapport kunnen opmaken. Ook bemiddeling bij “aanvragen PGB” kunnen door Medumed Indicatie Advies Bureau, samen met een van onze Wijkverpleegkundigen uit ons Netwerk, worden uitgevoerd.

Medumed is Cooperatie Lid bij De Zorgprofessional en kan u ook adviseren over het lidmaatschap als Zelfstandig Zorgprofessional.

medumed
medumed

MEDUMED is de KENNISBANK voor de Zorg en Zorgonderwijs.

Medumed Zorgvakcollege biedt trainingen, cursussen en workshops aan om jou vakbekwaamheid als professioneel zorgverlener in jouw werkveld hoog te houden. In 2020 zal de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) op een aantal onderdelen gewijzigd worden. Niet alleen de werkervaringseis zal na 5 jaar aangetoond moeten worden maar ook je deskundigheid als Verpleegkundige.

Voor Verzorgende IG wordt ook naar beide kwaliteitsnormen gekeken wanneer je de gewenste accreditatie (PE) punten wilt behalen.

Medumed Zorgvakcollege is de Kennisbank voor de Zorg en met ruim 25 jaar ervaring in het onderwijs en beroepenveld een vertrouwde organisatie.

Van Vakbekwaamheidstrainingen Voorbehouden Handelingen en MSVT, Leergang Palliatieve Zorg, Medicatiemanagement, Indicatiestelling en Wetgeving tot Verpleegkundig Rekenen, alles onder deskundige en vakbekwame trainers en coaches.

Het laten doorgroeien van jouw deskundigheid en bekwaamheid is onze uitdaging als trainingsbureau. Long Life Learning is het uitgangspunt om tot jou talentontwikkeling te komen.

Daar staat Medumed Zorgvakcollege voor garant.

medumed
medumed

Klaar om te starten met de cursussen?

Er is veel veranderd in de zorg. Maar weet je ook wat dit betekent voor de mensen die jij professioneel ondersteunt. Naast het brede aanbod van cursussen en trainingen kent Medumed ook een Advies en Coachings-tak. Vanaf 2015 is er veel ervaring op gedaan over de Wet- en Regelgeving vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Heeft u vragen over:

  • de werkwijze van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij de uitvoering van een kwaliteitsaudit,

  • nieuwe Richtlijnen voor Wijkverpleegkundigen bij het Indicatieproces

  • hoe kan je als Thuiszorgbureau een goede voorbereiding uitvoering bij een materiele controle van de Zorgverzekeraar?

  • Welke eisen en voorwaarden worden gesteld bij een aanvraag voor de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI)?

Medumed Advies heeft de beschikking over een groot netwerk aan professionals op verschillende gebieden zoals WMO consulenten, Juristen, Wijkverpleegkundigen, Kwaliteitsmanagers en kunnen mogelijk bijdragen aan het beantwoorden van uw vraagstukken. Neem contact met ons op via het contactformulier

Wil je direct lezen welke veranderingen er aan gaan komen? Klik op deze link

Heb je nog vragen?