Een geheel nieuwe leergang voor Helpende Zorg en Welzijn (helpende plus)

doorMedumed

Een geheel nieuwe leergang voor Helpende Zorg en Welzijn (helpende plus)

Nieuwe Wetgeving en nieuwe taken van zorgprofessionals vragen ook om andere kwaliteiten en competenties en vooral de grote groep van HELPENDE ZORG EN WELZIJN hebben grote moeite om hierop aan te sluiten en een nieuwe uitdagende baan te vinden.
In samenwerking met het Zorgprof College organiseert een geheel NIEUWE LEERGANG voor HELPENDE ZORG EN WELZIJN!!!!!!

Kosten en inschrijving
De leergang Zorgprofessional 2.1 bedraagt € 695,00 inclusief lesmateriaal.
De bijscholingscursus Zorgprofessional 2.1 zal op verschillende locaties in Nederland worden verzorgd. Is er belangstelling voor een in-company cursus op eigen locatie, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Voor meer informatie kan je mailen naar: info@medumed.nl

Categorieën: ,

Beschrijving

Nieuwe Wetgeving en nieuwe taken van zorgprofessionals vragen ook om andere kwaliteiten en competenties en vooral de grote groep van HELPENDE ZORG EN WELZIJN hebben grote moeite om hierop aan te sluiten en een nieuwe uitdagende baan te vinden.
In samenwerking met het Zorgprof College organiseert een geheel NIEUWE LEERGANG voor HELPENDE ZORG EN WELZIJN!!!!!!

GEEN “HELPENDE PLUS” MAAR EEN NIEUWE NAAM “ZORGPROFESSIONAL 2.1”

Voor een goede doorstroom van Helpende Zorg en Welzijn naar Verzorgende IG is een actueel en kwalitatief nascholingsprogramma in 2016 niet meer weg te denken. Het Zorgprof College heeft in samenwerking met gekwalificeerde experts uit de beroepspraktijk een programma ontwikkeld voor de toekomst van Mbo opgeleide Helpende Zorg en Welzijn die in eigen tempo en talent de opstap kan maken naar een actuele leergang Zorgprofessionals 2.1
Uitdagend, Actueel en Vernieuwend…
Gedurende deze bijscholing zal worden ingespeeld op de actualiteit die van HZW zorgverleners wordt gevraagd. Nieuwe Wetgeving en nieuwe taken van zorgprofessionals vragen ook om andere kwaliteiten en competenties en vooral de grote groep van HELPENDE ZORG EN WELZIJN hebben grote moeite om hierop aan te sluiten en een nieuwe uitdagende baan te vinden.

Waar kan ik dan gaan werken?

Duizenden Helpende Zorg en Welzijn hebben hun banen verloren of contracten worden niet meer verlengd. Doorstromen naar een Mbo niveau 3, Verzorgende IG, is de wens van werknemer en werkgever maar door onder andere bezuinigingen en enorme veranderingen in de gezondheidszorg valt deze doelgroep vaak “tussen wal en schip”. Vanaf 2016 zijn de Mbo opleidingen Zorg en Welzijn veranderd en met deze UNIEKE LEERGANG is de aansluiting voor gepast werk en opstap naar een ander niveau uitdagend en mogelijk geworden. Leerbedrijven als facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (semi)overheidsinstellingen, zorginstellingen, kleinschalige woon- zorghuizen, verstandelijke gehandicaptenzorg, opvang voor dementerenden, kinderopvang etc., bieden kansen voor goed opgeleide mensen. De bijscholing kan overigens ook zonder een officiële stageplaats gevolgd worden maar werkervaring strekt wel tot aanbeveling en het UWV of Gemeente kan mogelijk een bijdrage leveren in de kosten zoals een Opleidingsvoucher of andere vorm van re-integratie.
Zorgprofessional 2.1 echt onderscheidend?
Deze vernieuwde bijscholing sluit aan bij het nieuwe zorgstelsel waar Zelfredzaamheid en Regievorming van de zorgvrager steeds meer centraal komt te staan en de mantelzorger een grotere rol gaat krijgen bij het zorgproces. De Zorgprofessional 2.1 zal zowel vakinhoudelijk als professional moeten functioneren en breed inzetbaar moeten zijn. De vaardigheden en kerncompetenties zijn hierop afgestemd en hebben betrekking op verdieping van het werk als HELPENDE ZORG EN WELZIJN het organisatorische- , sociale- en vakinhoudelijk domein.

Wat is de inhoud van de leergang?

Module 1: landelijke ontwikkelingen, Wet- en Regelgeving, Sociale kaart, zelfsturende teams, zelfstandig ondernemer, ontwikkelingen rondom indicatiestelling.
Module 2: communicatie, intervisie en onderhandelingstechnieken. klachtenbemiddeling, het nieuwe werken binnen de zorg- en welzijnsbranche,
Module 3: handelen in crisissituaties (Acute Hulp en Veiligheid), werken in multidisciplinaire teams en de rol van zorgprofessional 2.1, WETGEVING, KLINISCH REDENREN VOOR HZW, CASEMANAGEMENT EN PRACTICUM MEDICATIE EN MEDICATIEVEILIGHEID, WONDZORG, STOMAZORG, ZUURSTOFTOEDIENING, ACT, ZIEKTEBEELDEN BIJ OUDEREN, PSYCHIATRIE EN DEMENTIE, WERKEN MET ZORG-LEEFPLAN, ACHTERGRONDEN VAN INDICEREN ETC.
De nieuwe leergang sluit prima aan op de nieuwe woon-leefomgeving van de cliënt waar langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week begeleiding,
persoonlijke zorg of verpleging wordt gegeven. U kunt werkzaam zijn in verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg, woonzorgcentrum, kinderopvang, woonvormen voor begeleid wonen, of speciaal onderwijs.

Kan ik ook deelnemen aan deze leergang ZORGPROFESSIONAL 2.1?

1. U bent een enthousiaste en leergierige zorgverlener met een GROOT HART.
2. U heeft ervaring in de gezondheidszorg als Helpende Zorg en Welzijn
3. U wilt heel graag de ervaring uitbreiden met kennis en kunt
4. U zoekt naar nieuwe uitdagingen in uw werk
5. U bent bereidt te investeren in tijd en energie
6. U kunt examen doen om het ISO 17024 certificaat te ontvangen (certificaat van vakbekwaamheid)

Wat leer ik tijdens deze cursus?

Gedurende deze cursus zal niet worden gesproken over leerdoelen maar over leeropbrengesten. Uiteindelijk gaat het om een praktische en concrete vertaling van wat U straks waard bent voor de zorg in de meest ruime zin van het woord. “Meten is weten en alleen resultaat telt…!!”
1. Heeft kennis van landelijke protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken.
2. Heeft (basis)kennis van anatomie en fysiologie
3. Heeft kennis van begeleidingsmethoden zoals belevingsgerichte zorg en PDL
4. Heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot beroepsuitoefening
5. Heeft kennis van zorg- begeleidingsplannen in relatie tot het voeren van de regie bij wonen en huishouden.
6. Kan kennis van vroeg-signalering toepassen
7. Kan klinisch redeneren toepassen
8. Kan de hulpvraag methodisch achterhalen (Situation, Background, Assessment, Recommandatie (SBAR)
9. Kan observatiemethoden en technieken toepassen om informatie te achterhalen
10. Kan ondersteuning bieden bij de omgang met sociale media en internet
11.Kan op de computer werken met zorginformatiesystemen
12.Kan signalen herkennen van sociale problematiek, waaronder huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling en onderneemt actie volgens Wet- en Regelgeving en het beleid/protocol van de organisatie
13.Kan feedbackvaardigheden toepassen

Examen en certificering:

Bij aanvang van deelname zal een persoonlijk intakegesprek worden gehouden. Gedurende de cursus vinden theorie examens plaats voor de onderdelen Verpleegkunde, Nederlands, Rekenen in de gezondheidszorg in relatie tot medicatieveiligheid. Aan het einde van de opleiding zal een Proeve van vakbekwaamheid worden afgenomen in een Skills-omgeving. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgerond.
Na het afnemen van theorie- en praktijkexamen ontvangt de deelnemer een Certificaat van Vakbekwaamheid uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Kwaliteit en Toetsing op basis van ISO 17024. De titel van het certificaat luidt ZORGPROFESSIONAL 2.1.

Studieduur:

7 weken van 3 lesuren begeleid door vakbekwame praktijkmensen
Beroepspraktijk of bewijs van praktijkervaring van 200 uur op jaarbasis.
Wij bieden elke deelnemer de mogelijkheid om na afloop van de cursus Zorgprofessional 2.1 een competentiescan te laten uitvoeren om direct te kunnen doorstromen naar een erkende Mbo opleiding op niveau 3 of 4 (verzorgende IG of Verpleegkunde) Vraag vrijblijvend aar de mogelijkheden van ons aanbod “Regie in mijn Leven Lang Lerenproces.”
Kosten en inschrijving
De leergang Zorgprofessional 2.1 bedraagt €695,00 inclusief lesmateriaal.
De bijscholingscursus Zorgprofessional 2.1 zal op verschillende locaties in Nederland worden verzorgd. Is er belangstelling voor een in-company cursus op eigen locatie, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

voor meer informatie kan je mailen naar: info@medumed.nl

Over de auteur

Medumed administrator

Geef een reactie