Het nieuwe indiceren voor niveau 5

doorMedumed

Het nieuwe indiceren voor niveau 5

Categorie:

Beschrijving

Training “De wijkverpleegkundige terug, de klant centraal”.
Het nieuwe indiceren voor niveau 5.

Leeropbrengsten:
Na afloop van de volledige training van 3 dagen is de deelnemer in staat:
– Uitleg te geven over diverse begrippen, gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg
– Uitvoerige anamnese af te nemen m.b.v het verpleegkundige redeneren.
– Verpleegkundige diagnose te stellen en het verschil te noemen met een hypothetische diagnose m.b.v. Nanda NIC en NOC
– Verschil met indiceren m.b.v. het OMAHA system
– Uitvoerige casuïstiek en intervisie intercollegiaal te bespreken
– Te beschrijven wat de verschillen zijn tussen organiseren van zorg en indiceren.
– Noodzaak van intervisie bij het indicatieproces
– De rol van de client en de mantelzorger te beschrijven en te integreren van het proces
– Wetgeving ZvW, WLZ, WMO en Jeugdwet
– Duidelijk rekening te houden met praktijkvariatie en doelmatigheidsnorm
– Integrale tarieven voor uitvoeren indicatieproces en samenwerking met organisaties voor ZZpers.
– Gebruik maken van de Toolkit Indiceren van de VenVN
– Eindpresentatie indicatieproces

Aantal trainingsdagen: 3 zaterdagen (november/december 2019)
Doelgroep: BIG geregistreerde (wijk)verpleegkundige niveau 5.
Afsluiting: intercollegiale toetsing a.d.h. van opgesteld assessment en zorgplan conform het Normenkader VenVN.
Accreditatie bij VenVN is aangevraagd.
Kosten: € 495,00 BTW vrij (max 8 deelnemers)
Vraag brochure aan: info@medumed.nl

Over de auteur

Medumed administrator

Geef een reactie