Leerarrangement Palliatieve Zorg in 2 dagen: zaterdag 9 en 16 november 2019

doorMedumed

Leerarrangement Palliatieve Zorg in 2 dagen: zaterdag 9 en 16 november 2019

265.00

Kosten per deelnemer incl.btw € 265,00 voor 2 dagen voor minimaal 8 deelnemers

Deze leergang wordt gegeven door Medumed Zorg Vakcollege op zaterdag 9 en 16 november 2019

De locatie kan in Amsterdam en Den Haag

7 op voorraad

Artikelnummer: 2019-09ZVC0005 Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

De inhoud van deze leergang is specifiek ontwikkeld rondom vragen en aandachtspunten van zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden) over palliatieve zorg.

Tijdens de cursus worden meerdere thema’s besproken en komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene oriëntatie en begripsbepaling, pijnbestrijding, problemen en de laatste richtlijnen rond pijnbestrijding.
Overige problemen in de palliatieve zorg, waaronder benauwdheid, verwardheid, misselijkheid en andere buikklachten, farmacologie
Communicatieve vaardigheden in contact met de oudere patiënt en diens naasten, psychologie van het sterven, alternatieve PZ
De terminale fase met aandacht voor terminale sedatie, de regelgeving en vaardigheden rond euthanasie en de ethische aspecten.
Doelstelling:
Na afloop van de leergang Palliatieve Zorg beschikt de deelnemer over algemene kennis rondom de terminale zorgvrager.

Leeropbrengsten:

De deelnemer kan de uitgangspunten van palliatieve zorg plaatsen in het kader voor de zorg voor mensen in hun laatste levensfase.
De deelnemer kan benoemen wat de fysieke aspecten zijn bij de palliatieve zorg.
De deelnemer kent de psychosociale aspecten van de palliatieve zorg, waarin de rollen multidisciplinair en die van de mantelzorger van groot belang is.
De deelnemer kan de spirituele aspecten van de palliatieve zorg voor mensen benoemen.
De deelnemer is op de hoogte van palliatieve sedatie en medicatiebeleid.

Kosten per deelnemer incl.btw € 265,00 voor 2 dagen voor minimaal 8 deelnemers

Deze leergang wordt gegeven door Medumed Zorg Vakcollege op zaterdag 9 en 16 november 2019 (265,00)
Of op de maandagavond 13-20-27 januari 2020 en 3 februari 2020, 19.00 uur tot 22.00 uur (295,00)

De locatie kan in Amsterdam en Den Haag

Over de auteur

Medumed administrator

Geef een reactie