Vaak voorkomende psychiatrische ziektebeelden binnen de ouderenzorg

doorMedumed

Vaak voorkomende psychiatrische ziektebeelden binnen de ouderenzorg

395.00

Cursusdata:

zaterdag 23 november, 10.00 – 16.30 uur
Zaterdag 30 november, 10.00 – 16.30 uur
Zondag 1 december, 10.00 – 15.00 uur

12 op voorraad

Artikelnummer: 2019-09ZVC009 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

(Risico op) kwetsbaarheid is het kernthema bij de zorg voor ouderen met psychische aandoeningen.

Kwetsbaarheid heeft voor veel ouderen een negatieve lading. Zij ervaren hun gezondheidstoestand niet als kwetsbaar en associëren kwetsbaarheid vaak met verlies van sociale contacten. In deze cursus van Medumed Zorgvakcollege wordt kwetsbaarheid gebruikt als neutrale term in de volgende betekenis:
een proces van het opeenstapelen van psychische, lichamelijke en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (zoals functiebeperkingen, opname en overlijden).Kwetsbaarheid beslaat niet enkel het lichamelijke domein (multimorbiditeit) maar ook het psychische (bijvoorbeeld cognitief, persoonlijkheid, coping), functionele (gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit, continentie of iemand hulp nodig heeft bij zaken van het dagelijkse leven) en sociale (rolverandering, toegenomen zorgafhankelijkheid, levensfase, zingeving), die bovendien onderling en wederkerig met elkaar kunnen samenhangen. Met name ook de grote sociale veranderingen in de vierde levensfase (bijvoorbeeld verlies van naasten, mobiliteit en dergelijke) zijn belangrijke bijdragende factoren voor psychische problematiek bij ouderen.
In 3 dagen tijd krijgt u van vakmensen uit de ouderenzorg praktisch kennis en tips aangereikt over de meest voorkomende ziektebeelden zoals:

– Preventie en vroegdiagnostiek
– Klinisch redeneren bij psychogeriatrische en psychiatrische stoornissen
– Depressie en stemmingsstoornissen
– Van vergeetachtigheid tot dementieel syndroom
– Opvang en zorg bij zorgvragers met een acuut Delier en het werken met de Delier Observatie Score.
– Omgaan met zorgvragers met een bipolaire stoornis in de thuiszorg.
– Werken met de zorgstandaarden van de GGZ
– Open casuïstiek en toetsing

Cursusdata: zaterdag 23 november, 10.00 – 16.30 uur
Zaterdag 30 november, 10.00 – 16.30 uur
Zondag 1 december, 10.00 – 15.00 uur

Kosten: € 395,00 inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal

Over de auteur

Medumed administrator

Geef een reactie